GE Premium 2

GE Premium 2

GE Premium 2 is een ventilatietoestel voor warmteterugwinning met een tegenstroomwarmtewisselaar, een warmtepomp, toevoer- en afvoerventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen die aangedreven worden door uiterst zuinige EC motoren, een F7 filtercassette in de luchtaanvoer van buiten, een G4 filtercassette in de afvoerlucht van binnen en een complete regeling Optima 300. GE Premium 2 kan ook koelen. 

Artikelnummer: 
012450